Evenals voorgaande jaren zijn we gevraagd medewerking te verlenen aan de intocht van de Vierdaagse in Hoogland op vrijdag 5 juni 2015.